Vrijdag 7 februari 2020, Middelburg

In het donker roepen kieviten. De maan is al aardig vol, zeer oranje en groot, en gaat haast onder. In Leiden schemerig, een heggemusje zingt.

Al gauw stralende zon, van de voorspelde storm nog niets te bespeuren. Omdat het bijna springtij is vreest men voor hoog water, de politie waarschuwt 'dieren en daklozen' bij Nijmegen in veiligheid te brengen.

's Middags naar Middelburg voor een weekeindje.