Vrijdag 13 november 2020

Rond 6 uur is de maan een bleke ronde schijf met een smal zilveren randje. Opvallende planeten vlakbij: 'Fraaie groepering van de smalle maansikkel, Mercurius en Venus', had Roots al voorspeld.

Even na half zeven vaar ik de sloot uit, het is al aardig licht. Van de maan is niets meer te bespeuren, de ochtendhemel kleurt roze en oranje, overal strepen van vliegtuigen.

Een torenvalk zit op een paaltje als ik het veld op vaar, pas als ik een poosje op twee meter afstand blijf drijven vliegt hij loom op. Overal geluiden van smieten en ganzen, groepjes ganzen vliegen van de ene plek naar de andere, kraaien speuren actief het veld af.

Op het brede water een Eggerkraft met visser in volle vaart op weg naar een mooi plekje, de rietwerkers zijn nog niet begonnen. Verschillende buizerds, eentje met grote stukken wit; een zilverreiger lijkt beige in het oranje zonlicht. Groep van zo'n 30 stille kievitten. Een opvliegende watersnip vlakbij.