Maandag 13 juli 2020, Wormerveer

Als ik het veld op vaar is het prachtig mistig, verlicht door de opkomende zon en met een half maantje. In de verte een smalle pijp met pluim als zwevend boven de mist. Een tuinfluiter en roffelende specht bij de sportvelden. Wat pluis van de populier op de sloten, maar overwegend als een spiegel, ook het brede water. Wat herfstdraden en bedauwde spinnenwebben. Een meerkoet sluipt over het water, het jong maakt zich haast plat. Op de torenvalkenkast twee valkjes. Een dwarrelende groep kleine piepvogels (putters?), zwaluwen, rietzangers. In onze sloot geen mist en al gauw heeft de zon alles opgelost.