Donderdag 7 februari 2019, Rouen

Te gaar voor het tripje naar Neubourg, ik slaap fijn uit en ga op mijn gemak richting botanische tuin. Stralende zon met zo nu en dan een wolk. Had al op de website gezien dat de kassen in renovatie zijn en dat is niet erg, aan de foto’s te zien zijn het vooral showkassen zonder bijzondere collectie.

Ik wandel de tuin rond, drink koffie bij een buurtcafé (hier is cappuccino nog sterke koffie met slagroom, heerlijk) en wandel nog een rondje door de binnenste delen van de tuin.

De andere bezoekers zijn mensen met jonge kinderen, joggers en wandelende dames met prikstokken, en een enkele ijverig fotograferende groenfreak.

Overal vogeltjes: mussen, een zingende zanglijster, koolmeesjes die elkaar achter de vodden zitten. De zon schijnt op een rij lindes die in blokvorm gesnoeid zijn en een kuif van rode knoppen hebben. Je kunt de volière haast niet in kijken zo dik is het gaas maar daarbinnen wordt zo ijverig gezongen dat het de hele tuin doorklinkt. Een prachtige opgesnoeide ijzerhout staat vol rode meeldraden, een felgekleurde prunus mume heeft al een wolk bijen aangetrokken en het gras is bestippeld met vroege krokussen.

Als het in de middag gaat hagelen ben ik weer fijn terug in het hotel, beetje tekenen en koffieleuten.